Politica de confidențialitate

Pentru utilizarea acestui website este necesar să citiţi şi să acceptaţi termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea în continuare a acestui website presupune că v-ați exprimat acordul. 

 

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicaţiilor electronice și Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (şi de abrogare a Directivei 95/46/CE), avem obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau alte persoane și de a le utiliza numai pentru scopurile convenite.

 

Definirea termenilor

Regulamentul GDPR: este Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă.

Website: în rândurile ce urmează, prin Website ne referim la site-ul web www.edituradarclee.ro, proprietate a Editurii Darclée.

 


Ce informații colectăm?

Încă de la înființare, Editura Darclée și-a dorit să colecteze cât mai puține date personale de la cititori, rezumându-ne la minimumul de informații necesare desfășurării în bune condiții a activității noastre, pentru onorarea serviciilor solicitate de dumneavoastră. Astfel, sunt informații pe care ni le furnizați în mod voluntar şi informaţii care se colectează automat.

Informații pe care ni le furnizați în mod voluntar. De exemplu, în momentul plasării unei comenzi pe website, în momentul abonării la newsletterul editurii sau atunci când ne contactați prin e-mail sau prin telefon, ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal pe care le prelucrăm pentru a da curs solicitării dumneavoastră. Aceste informații pot fi numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare.

Informații pe care le colectăm automat. Când navigați pe website, este posibil să înregistrăm informații despre vizita dumneavoastră, de exemplu adresa IP, sistemul de operare al calculatorului/dispozitivului dv. și alte date despre modul in care ați interacţionat cu website-ul. Colectăm aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul GDPR în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării datele personale?

• În primul rând pentru a vă prelucra comenzile și a vă expedia în bune condiţii coletele cu cărţile comandate prin intermediul website-ului, pentru a soluționa eventualele probleme legate de o comandă plasată (modificare adresă de livrare, anulare comandă, rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale etc.). Prelucrarea datelor dv. în aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea în bune condiţii a relaţiei contractuale dintre Editura Darclée și dv. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

• Pentru a vă trimite newslettere și alte informări similare, dar numai cu consimțământul dumneavoastră. (Dacă decideți să nu mai primiți newslettere pe bază de abonare, aveți oricând posibilitatea să vă dezabonați dând un reply.)

• Pentru a vă răspunde la mesajele prin care ne solicitați diverse informații.

• Pentru a ne apăra interesele legitime. Pot exista situații deosebite în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: măsuri de protecție a website-ului și a utilizatorilor website-ului Editura Darclée față de atacuri cibernetice; măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente; măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ca regulă generală, vă vom stoca datele cu caracter personal cât timp aveți un cont pe website-ul Editura Darclée sau cât timp doriţi să rămâneţi înscris(ă) în lista noastră de newsletter. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau ştergerea definitivă a (închiderea) contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Transferăm datele dumneavoastră personale unor terți?

Nu transmitem datele dumneavoastră personale unor terțe părți pentru a fi utilizate în scopuri comerciale. Ele însă sunt transmise implicit firmelor de curierat în momentul în care vă expediem coletul prin intermediul lor. De asemenea, este posibil să transmitem datele dumnavoastră persoale unor autorități ale Statului pentru a ne conforma legilor în vigoare sau unei proceduri legale obligatorii.

 

Ce drepturi aveți?

Conform Regulamentului General Privind Protecția Datelor aveţi o serie drepturi în legătură cu datele dv. cu caracter personal. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta la adresa office@edituradarclee.ro. În eventualitatea în care doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să rețineți următoarele aspecte:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugam să ne transmiteţi cererile dv. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului Editura Darclée. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informaţii suplimentare, care au ca scop confirmarea identităţii dv.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept cu privire la datele dv. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dv. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 de zile calendaristice. Este posibil să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede şi să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dv.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 

Dreptul de acces. Puteți să ne cereți să vă confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal, să vă punem la dispoziție o copie a acestor date, să vă oferim alte informații despre datele dv. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dv., în măsura în care informațiile nu v-au fost furnizate deja prin această informare generală.

Dreptul la rectificare. Ne puteți cere să vă rectificăm sau să vă completăm datele cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea acestor date înainte de a trece la rectificarea lor.

Dreptul la ştergerea datelor. Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau dați curs unui drept legal de a vă opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dv. de ștergere a datelor dv. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dv. cu caracter personal este necesară: pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Mai există şi alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dv. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, înaintea exercitării dreptului la ştergerea datelor, este util să vă descărcaţi din contul Editura Darclée şi să vă salvaţi toate documentele aferente comenzilor efectuate pe website-ul nostru, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dv. sau către o altă persoană fizică sau juridică (de exemplu, facturi proforme, istoric comenzi etc.), deoarece procesul de ştergere a datelor este ireversibil, iar Editura Darclée nu va mai avea posibilitatea de a vi le pune la dispoziţie.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dv. cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dv. aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dv. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare în cazul în care: avem consimțământul dv.; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile Editurii Darclée sau ale altei persoane fizice sau juridice, conform legilor în vigoare.

Dreptul la portabilitatea datelor. Ne puteți cere să vă furnizăm datele dv. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământul dv. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dv. și prelucrarea se face prin mijloace automate.

Dreptul la opoziţie. Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dv. cu caracter personal, în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dv. fundamentale prevalează față de acest interes.
În eventualitatea în care vom derula pe viitor campanii de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), vă puteți opune oricând prelucrării datelor dv. în scop de fără a invoca vreun motiv, caz în care ne vom conforma în cel mai scurt timp posibil.

Dreptul la luarea de decizii automate. Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă: produce efecte juridice cu privire la dv.; sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dv.; este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dv.; sau se bazează pe consimțământul dv. explicit.

Dreptul să depuneţi o plângere. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dv. cu caracter personal.
În România, datele de contact ale Autorității de Supraveghere pentru Protecția Datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro.

Fără a vă afecta dreptul dv. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. 

Vă reamintim faptul că ne puteţi contacta în orice moment prin transmiterea solicitării dv. prin oricare dintre următoarele modalităţi: prin e-mail la adresa: office@edituradarclee.ro sau prin poștă ori curier la adresa: Strada Valea Argeşului, nr. 11, Bloc A6, Sc. C, Ap. 45, Sector 6, Bucureşti.

Mai multe despre aceste drepturi puteți citi aici: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298

 

 

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere-texte de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care sunt descărcate în memoria unui calculator (sau a altui dispozitiv ce permite navigarea pe internet, de exemplu telefoanele mobile) atunci când o persoană accesează un website. Cookie-urile sunt generate atunci când browserul (ex.Google Chrome, Internet Explorer etc.) pe care-l folosiți afișează un website. Website-ul transmite informații către browser, iar acesta creează fișierul-text (cookie-ul), pentru a vă uşura şi personaliza vizitarea website-ului pe viitor. Astfel, dacă accesați din nou același website, browserul transmite cookie-ul către serverul pe care se află site-ul, iar în felul acesta sunteți identificat de fiecare dată când vizitați site-ul respectiv.
Cookie-urile sunt complet “pasive” (nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

 

De câte tipuri sunt?

Există două categorii de cookie-uri:

  • cookie-urile de sesiune: sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului;
  • cookie-uri de durată: sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament și sunt activate din nou când vizitați site-ul care a creat acel cookie specific. Cookie-urile de durată le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care il vizitează utilizatorul la momentul respectiv. Acestea sunt cunoscute sub numele de “cookie-uri plasate de terți” (“third party cookies”). Acestea memorează interesele unui utilizator pentru a-i furniza anunţuri publicitare cât mai relevante pentru interesele lui.

 

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Unele secțiuni de conținut ale unor site-uri pot fi furnizate prin cookie-uri ale terților, cum este cazul unei reclame. Se numesc “cookie-uri plasate de terți” întrucât nu sunt plasate de proprietarul site-ului. Astfel de terți sunt la rândul lor obligați să respecte reglementările legale aplicabile și politicile de confidențialitate ale proprietarului site-ului respectiv.

 

Care este durata de viaţă a unui cookie?

Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt menite unei singure utilizări (cum este cazul cookie-urilor de sesiune), prin urmare nu sunt menținute după ce utilizatorul părăsește site-ul. Alte cookie-uri sunt menținute și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe site (cookie-urile de durată). Toate cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin utilizarea setărilor browser-ului.

 

Ce fel de date stochează cookie-urile?

Cookie-urile stochează acele date cu caracter personal pe care le comunicaţi chiar dumneavoastră, în momentul în care vă înregistrați pe un anumit website, completați formulare on-line sau pur si simplu atunci când navigați pe un website. Aceste informaţii cu caracter personal sunt protejate pentru a nu putea fi accesate de persoane rău intenţionate, însă uneori pot fi interceptate, cea mai frecventă situaţie fiind aceea când vă conectaţi la un server printr-o rețea necriptată, de exemplu o locație publică cu WiFi nesecurizat.

 

Cum puteţi limita, bloca, şterge, modifica setările cookie din browser-ul dumneavoastră?

​Majoritatea browserelor oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “Opțiuni” sau în meniul de “Preferințe” al browserului.
Aveţi posibilitatea în orice clipă să ștergeți cookie-urile sau să modificați utilizarea lor (setările pot fi schimbate în așa fel incât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către terminalul său).
Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja în calculatorul dumneavoastră și puteți configura browserele să blocheze plasarea acestora. Rețineți că limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă furnizăm mai jos câteva link-uri către paginile de gestionare a cooiki-urilor ale celor mai utilizate browser-e:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

 

Link-uri utile

Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, vă recomandăm următoarele linkuri:

All About Cookies: http://www.allaboutcookies.org/
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/ro/

 

Pentru mai multe informații:

În cazul în care doriți să ne adresați orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la office@edituradarclee.ro sau prin poștă ori curier la adresa: Strada Valea Argeşului, nr. 11, Bloc A6, Sc. C, Ap. 45, Sector 6, Bucureşti.

Icon securitate LibraPay