Christian Ginsburg

Christian D. Ginsburg a fost un exeget al Bibliei și autor al mai multor lucrări de specialitate derivate din studiul ei.
S-a născut în 1831 la Varșovia, într-o familie de evrei, și a urmat studiile la școala rabinică din oraș. La 15 ani s-a convertit la creștinism și și-a luat numele de Christian, apoi a emigrat în Anglia, unde s-a dedicat studiului comparativ al Scripturilor în ebraică și misionarismului creștin. Lucrările lui despre textul masoretic, tradițiile mozaice, iudaism, cele cinci meghilot, traducerile din ebraică în engleză (Cântarea Cântărilor - 1857, Ecleziastul - 1861), tratatele despre esenieni, karaiți, cabala, reeditarea Vechiului Testament din 1894 pentru Trinitarian Bible Society și restul scrierilor l-au consacrat ca unul dintre cei mai importanți ebraiști creștini ai timpului său.

Esenienii: istoria și doctrinele lor
25 lei

La venirea lui Hristos, întreaga comunitate evreiască era împărțită în trei ramuri – fariseii, saduc..

Icon securitate LibraPay